قطره گیر برج گرد

قطره گیر :

قطره گیر در برجهای خنک کننده به قطعاتی گفته میشوند که باعث جلوگیری از خروج بخارات آب و بخصوص باعث عدم پاشش قطرات آب به بیرون از برج میشوند.
قطره گیر برجهای مدور : ELEMINATOR
قطره گیر در برجهای مدور یا گرد به نام فنی و کاتالوگی المینیتور نام گذاری شده است.
جنس این قطعات فایبرگلاس بوده و بروی لوله های نازل نصب میشوند. این قطعات بوسیله بسطهای فلزی به لوله بسته شده و با سیم بکسل و مهارکش به آب پخش کن مرکزی متصل میگردند.
مهم ترین مزیت اصلی به جهت نصب این قطعات در برجهای مدور که بیشتر اشخاص این صنف از آن بی اطلاع میباشند , نیروی عمودی میباشد که از پایین به این باله ها وارد میگردد و لذا وزن لوله نازلهایی که پرآب میباشند را مهار نموده و باعث عمر بیشتر آب پخش کن میگردند.

Call Now Buttonتماس