برج مدور 400 تن بیمارستان 1384

نام پروژه : پروژه بیمارستانی امام خمینی
آدرس: تهران – باقرخان- درب جنوبی بیمارستان امام ره
توضیح : یک عدد برج فایبرگلاس مدور 400 تن, جریان مخالف سری DENA . مونتاژ شده در محل
تاریخ : خرداد ماه سال 1384

Call Now Buttonتماس